Kontakt oss

Vi imøteser svært gjerne tilbakemeldinger og forslag til forbedring av innholdet i verdihjulet.

Vår kontaktmail er: verdihjulet@gmail.com

 

Redaksjon

Redaksjonsgruppen for OSCAR møtes minst fire ganger årlig, og håndterer alle spørsmål knyttet til innholdet i verdihjulet, blant annet:

  • Behov for faglige oppdateringer av verdihjulet.no
  • Innkomne forbedrings- og endringsforslag etc.
  • Publisering av nye eksempler på beste praksis
  • Forbildeprosjekter
  • m.m.

Redaksjonsgruppen består av en representant fra Prosjekt Norge og representanter fra partnerbedriftene i OSCAR-prosjektet.

Redaksjonsgruppen opprettes i løpet av 2018.